utorak, 24. studenoga 2015.

Homo kubikus

Postoje dva izvora ovog termina. Prvi izvor termina je nastao iz mjerne jedinice kubik. Iako oni na koje se termin odnosi teško snalaze sa 3 dimenzije upoznati su sa činjenicom da na primjer kubik drva dovoljno dugo greje, kada se zapali i da se sa kubikom drva može puno toga pošprajcat. Takođe kubik je mjera koja se koristi za beton i napredniji homo kubikus ima sposobnost da zamjesi kubik malte samo s lopatom i pola litre rafiniranog znoja. Neki primjerci homo kubikusa imaju toliko jaku vilicu da bez problema mogu odgrist komad zida zajedno sa šprajcom japijom i oplatom. Homo kubikus će jednom rukom zgužvat armaturu na uzengiju a pogledom će srušit osrednju homoriku.
Drugi izvor termina homo kubikus je deskriptivan. Taj termin dolazi iz karakterističnog oblika centralne procesorske jedinice koju navadeni među sobom nazivaju "gloova". Oblik ima karakteristiku kubusa obično prenaglašenih dimenzija. Postoji još ne potvrđena pretpostavka da je ovaj oblik nastao iz pokušaja da se prilagode shvatanju 3 dimenzije i zapremine te je zbog toga došlo do deformacije glave i vilice.
Druga takođe nepotvrđena pretpostavka je da je navedeni oblik nastao evolucijom (koju oni sami ne priznaju), prilikom prehrane čvrstom hranom kao što je suho meso, stelja, i drvo.
Homo kubikusi su opasna vrsta humanoida i vjerovatno su jedini razlog zbog kojeg još uvjek nismo stupili u kontakt sa vanzemaljskom civilizacijom.
Homo kubikusi vjeruju da je cijeli svemir stvoren od samo 4 elementa.
Drva (dimenzija i mjera)
Malter vezivo svemira cigle i keramike
Harmonika (spiritualna ravan koja nastaje iz jednako kockastog instrumenta)
Golf2 vozilo koje je najkockastije u svojim proporcijama u čiji se kubizirani oblik savršeno uklapa dimenzijom i proporcijom.
Postojanje homokubikus a prvi je uočio slavni slikar Pablo Picaso no on je tada utvrdio samo geometrijske karakteristike a kako nije bio upoznat sa populacijom Balkanskog poluostrva nije bio u mogućnosti razmatrati karakterne osobine navedene populacije. Iz njegove perspektive i vizure nastao je pokret kubizam koji je postao veoma popularan u 20 stoljeću iako se u suštini zasnivao na trokutovima i isčašenim očima koje se kotrljaju svuda po slikama.
Homo kubikusi imaju veoma kompaktne političke i moralne vrijednost i prilikom njihovog socijalnog angažmana zajednička vezivna spiritualna komponenta je holesterol janjetina narodna muzika zbog koje kamen proplače a šine zarđaju a dizel je kao spiritus movens. Prilikom mješanja sa drugim homosapiensima ističu se ubjeđenjem u vlastitu kompetenciju i nesposobnošću da shvate da je nemaju. Zapremina ega koji posjeduju je uvjek ali baš uvjek veća od i onako prevelike zapremine glave a prostor koji mogu zauzeti proteže se od zapremine kabine golfa, zapremine kafane ,zapremine parlamenta ili čak čitavog kantona. Na izbornim plakatima mozete ih uvjek prepoznati po karakterističnom zlatnom lancu u kojem naravno mora biti kubik zlata i glavom zbog koje ne mogu da stanu u kadar. Kada dobiju poziciju u vlasti obično ispune cijeli kanton.
Homo kubikus je opasna vrsta. Veoma je stara. Zbog nje su izumrli dinosaurusi zmajevi su se smanjili na dimenziju gušrera a golf 2 još uvjek vlada balkanskim drumovima.

Varni Paljak i Nikola Tesla

Zasto Varni Paljak ima dva koncerta. Jedan na struju a jedan bez. Pa cuj kad su počeli svirat još Tesla nije izmislio struju.

nedjelja, 15. studenoga 2015.

nedjelja, 8. studenoga 2015.

Majka svih ...

Dubokoumnim procesiranjem životnih uspona i padova iskristalisala se jedna životna istina. Ta istina glasi:
"PRISTOJNOST JE MAJKA SVIH ZAJEBA"
Ko mi ne vjeruje nek proba biti ljubazan 5 dana. To naravno znači biti ljubazan i u banci i u opštini.