petak, 6. travnja 2012.

11541

Liči na rijeku.
Rijeka od crvene plastike.

A kada se pogleda odozgo
Samo crvena tacka
Kao crveni patuljak. Ono sto ostane od supernove.
Samo se nevide plave linije.
Plave linije su oni koji su otiisli sa plavim kartama UN a.
Oni koji su otisli sa plavim avionima.
U svijet.
U prostor.
Svaki čovjek je zvijezda.
Jer je sačinjen od zvijezda. Od prašine supernove.
Iza koje ostane crna rupa.
Kao na karti svijeta koju su neoprezni progorili cigarom. I koja smrdi
I kroz koju se nevidi sutra.
Ništa  osim kariranog stoljnjaka kafanskih pregovora.
Oglodanih kostiju bogovske meze.

Na kraju.
u 5
Idem da ostavim neki cvijetak
Red je

nedjelja, 1. travnja 2012.

Strašni Plan

Idem kući.
Spavam.
Spavam.
Probudim se.
Gledam nešto glupo i euristično.
Jedem.
Gledam nešto glupo.
Ćelije radosno odumiru.
One sive najviše.
4 Ćelije po frame u.
Glupost me raduje.
Sve sam sretniji gradjanin Evrope.
Ovim tempom trčim u progress a nekada mi se tako zvao
usisivac.